Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu NewsPierwsza polska monografia tego zagadnienia. Autor porządkuje podstawowe pojęcia, definicje i teorie; ukazuje wielowymiarowość i interdyscyplinarność badań nad pamięcią zbiorową i polityką pamięci (zwaną też polityką historyczną). Najnowszą politykę pamięci ukazuje na historycznym tle, co pozwala odtworzyć ewolucję polityki pamięci oraz jej powiązania z kluczowymi przemianami formuły nacjonalizmu, instytucji państwowych, umasowienia polityki itd. Ukazuje wielość wspólnot pamięci w Polsce (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) oraz mechanizmy dyskursywne polityki historycznej prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Na koniec autor podejmuje próbę naszkicowania postulatów dotyczących polityki pamięci liberalnej demokracji. Książka może być czytana jako krytyczny esej, ale można ją też traktować jako podręcznik dla uniwersyteckich kierunków humanistycznych. Pejzaże społeczne, to seria wydawnicza o zagadnieniach społeczno-kulturowych ważnych dla Polski i Polaków na początku XXI wieku, często wzbudzających szczególne zainteresowanie i kontrowersje.

Fragment recenzji:
Jest to pierwsze krytyczne zmierzenie się z jednym z najbardziej aktualnych tematów publicznych debat w Polsce. Autor jest jednym z najbardziej kompetentnych naukowców, który takim tematem powinien się zająć. Dysponuje ponadto umiejętnością jasnego formułowania swoich tez i z łatwością przekłada je na język zrozumiały dla czytelników.

prof. dr hab. Robert Traba
dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

Recenzje:
1. Adam Komorowski, Trumny w zaprzęgu, „Nowe Książki” 2008, nr 12, s. 31-32.[
pobierz plik]
 


Spis treści książki [pobierz plik]
Kup: Nadciągają Ślązacy


 

 


Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83